top of page

UTHYRNINGSPOLICY

Image by Windows
Ansökan och uthyrningspolicy

Välkommen att söka lägenhet, hos Hvetström!

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss gäller följande:

Du skall ha godtagbar inkomst i förhållande till lägenhetshyran. Inkomsten skall kunna styrkas med arbetsgivarintyg.

Du har inga betalningsanmärkningar. (undantag kan medges i vissa fall)

Du har goda boendereferenser eller andra goda referenser.

Antal personer i hushållet skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek, planlösning och tekniska lösningar.

Saknar du fast inkomst eller t ex studerar krävs godkänd borgensman.

Kreditupplysning genomförs alltid före visning.

 

Kontraktsskrivning:
Vid kontraktsskrivning skall vidimerad fotokopia av godkänd legitimation bifogas. Detta gäller både för hyresgästen och eventuell borgensman.

Hyresgäst hos oss:
Lägenheten upplåts som huvudsaklig bostad till hyresgästen och hyresgästen skall vara folkbokförd i lägenheten.
Hemförsäkring skall finnas under hela hyrestiden. Ansvar för att teckna hemförsäkring åligger hyresgästen.
Abonnemang för hushållsel skall vara tecknat av hyresgästen till tillträdesdagen.

Inflyttning:
Vid tillträde till lägenheten utförs en besiktning där du som hyresgäst skall närvara. För att få tillträde till lägenheten måste du kunna uppvisa godkänd legitimation. Om du inte kan närvara vid besiktningen och annan person närvarar i ditt ställe ska skriftlig fullmakt tillsammans med godkänd legitimation uppvisas.
Om tillträdesdagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag gäller enligt hyreslagen nästkommande vardag som tillträdesdag.

 

bottom of page